تکنولوژی
24 مرداد 1401 - 9:30
جزئیات راه اندازی فروشگاه اختصاصی یوتیوب

یوتیوب قصد دارد به طورر اختصاصی، فروشگاهی برای استریمرها راه اندازی کند.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان