سینما و تلویزیون


مارول ددپول 3 را می سازد

احتمال بازنشستگی جک بلک پس از یک فیلم دیگر

فیلم جوکر، اولین فیلم یک میلیاردی با درجه سنی بزرگسال