تکنولوژی
30 مرداد 1401 - 17:29
استفاده از عینک هوشمند برای رسیدگی بیشتر به بیماران

استفاده از عینک های هوشمند می‌تواند علاوه بر افزایش ارتباط با بیماران در رسیدگی به آنها نیز موثر باشد. سرویس سلامت همگانی انگلیس قصد دارد از این عینک های هوشمند برای کمک به بیماران و ارتباط با آنها استفاده کند.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان