گوناگون
19 مرداد 1401 - 21:39
کشف نوعی ژن که نقش مهمی در ترمیم قلب دارد

محققان نوعی ژن جدید کشف کردند که می تواند در ترمیم قلب نقش مهمی ایفا کند.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان