تکنولوژی
18 آذر 1398 - 9:40
جایگزینی نرم‌افزار و سخت‌افزارهای خارجی با نمونه های مشابه بومی در چین

۳-۵-۲ سیستمی است که معمولا در فوتبال کاربرد دارد، اینبار اما چینی ها با پیاده سازی این سیاست در پی تقویت کمپانی های بومی در برابر رقبای خارجی هستند.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان