گوناگون
3 مهر 1400 - 14:17
پنج نکته برای بهبود عکاسی رویداد

در عکاسی رویداد باید به شکلی ویژه به تنظیمات نور و حرکت دقت و لحظات آنی را ثبت کرد؛ زیرا امکان تکرار آن‌ها وجود ندارد. در این مقاله نکاتی برای بهتر شدن این سبک عکاسی ارائه می‌دهیم.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان