گوناگون
26 آذر 1399 - 15:4
در صورت تماس ناشناس بین المللی، تماس دوباره با آن شماره برقرار نکنید

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران از مردم خواست تا در صورت تماس ناشناس بین المللی ، تماس دوباره با آن شماره برقرار نکنند زیرا هزینه سنگینی برای مشترک به دنبال خواهد داشت.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان