تکنولوژی
4 آذر 1399 - 14:27
نارضایتی از خدمات پس از فروش ویداس

کیفیت نامطلوب محصولات شرکت ویداس و نبود قطعات در بازار موجب نارضایتی مشتریان از این شرکت شده است.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان