کنسول و بازی
2 شهریور 1399 - 0:31
زمان بازسازی کرایسیس مشخص شد

زمان عرضه‌ی بازسازی کرایسیس، که به خاطر نارضایتی طرفداران به عقب افتاده بود، بالاخره مشخص شده است.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان