بهترین شهر دانشجویی


معرفی بهترین شهرهای دانشجویی 2019 جهان

معرفی بهترین شهرهای دانشجویی 2019 جهان

رتبه بندی QS در زمینه بهترین شهرهای دانشجویی 2019 شاخص “دیدگاه دانشجو” را هم شامل می‌شود که براساس سوالات پرسیده شده از 87,000 دانشجو و فارغ تحصیل است.