مالک اینستاگرام


متا شبکه اجتماعی غیرمتمرکز با ساختار مشابه توییتر می‌سازد

متا شبکه اجتماعی غیرمتمرکز با ساختار مشابه توییتر می‌سازد

متا (مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ) مشغول کار روی شبکه‌ی اجتماعی متن‌محور جدیدی برای رقابت مستقیم با توییتر است.