تزریق کد به وب سایت


متا رهگیری فعالیت کاربران از طریق تزریق کد به وب سایت ها را تائید کرد

متا رهگیری فعالیت کاربران از طریق تزریق کد به وب سایت ها را تائید کرد

متا پس از اعلام یافته های مهندس سابق گوگل در مورد رهگیری فعالیت کاربران این اقدام را رسما تایید کرد. این شرکت اعلام کرد با تزریق کد به وب سایت های به نمایش در آمده از طریق مرورگر داخلی خود فعالیت کارب...