پیکسل 6


گوگل مشکل شماره‌گیری شبح در گوشی‌های پیکسل 6 را برطرف کرد

گوگل مشکل شماره‌گیری شبح در گوشی‌های پیکسل 6 را برطرف کرد

گوگل مشکل شماره‌گیری خودکار پیکسل ۶ و پیکسل ۶ پرو را با انتشار به‌روزرسانی برای اپ گوگل رفع کرد.