گوناگون
2 دی 1398 - 16:11
معرفی ترکیبی که قدرت ترمیم نخاع آسیب دیده را دارد

محققان طی سالهای اخیر تلاش بسیاری برای ترمیم آسیبهای نخاعی به کمک سلولهای بنیادی کرده اند اما هیچکدام از این پروژه ها نتایج قابل قبولی را در پی نداشته است.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان