ارز دیجیتال
6 آذر 1401 - 19:39
کاربران ارز دیجیتال در دام دزدان

خانواده بدافزار Clipper با هدف قرار دادن کاربران ارز دیجیتال، به جای آدرس کیف پول کاربر، آدرس کیف پول خود را اضافه می‌کنند و در ادامه تراکنش‌های ارز دیجیتال را می‌ربایند.

منبع : ایسنا

ثبت نظر

نظرات خوانندگان