لوازم خانگی
5 مرداد 1401 - 11:48
یک شهر پر از تخلف توسط فروشگاه لوازم خانگی

بر اساس گفته مشتریان ناراضی شهر لوازم خانگی، این فروشگاه پول مشتری را در شرایط انصراف از خرید پس نخواهد داد و این یک تخلف آشکار شهر لوازم خانگی است که دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان