گوناگون
22 شهریور 1400 - 14:53
ساخت اولین آسفالت گرافنی جهان در انگلیس

در سال‌های اخیر استفاده از گرافن برای تقویت طرح‌های ساختمان سازی افزایش یافته و برای اولین بار در جهان از گرافن برای روکش آسفالت استفاده شده است.

آسفالت گرافنی

ثبت نظر

نظرات خوانندگان